Zákaz parkovania na chodníkoch sa odkladá. Začne na platiť od septembra 2023.

. zdroj: google.sk

Striktný zákaz parkovania na chodníkoch začne na ostro platiť až od septembra 2023.

Autá v prechodnom období budú môcť parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel, a to až do 30. septembra 2023.

Vďaka tejto úprave získajú mestá a obcie čas na vyriešenie nedostatku parkovacích miest. Vyplýva to z návrhu zákona o cestnej premávke, ktorý už schválilo plénum NRSR. Cieľom návrhu je umožniť do 30. septembra 2023 parkovanie na chodníku podľa pravidiel, ktoré platili do 28. februára tohto roka. Na základe ostatnej úpravy, ktorá nadobudla účinnosť 1. marca 2022, totiž došlo k zániku možnosti takéhoto parkovania na chodníku priľahlom k ceste aj pri zachovaní voľného priestoru 1,5 metra.