V Tvrdošovciach sa opäť objavili podvodníci

Upozorňujeme obyvateľov našej obce, v prvom rade seniorov, že sa v Tvrdošovciach sa opäť objavili podvodníci, ktorí vo viacerých prípadoch okradli starších občanov o väčšiu hotovosť (vo viacerých prípadoch ide o viac ako 1 000 €) a o iné cennosti. Aj tento krát vyhľadali nič netušiacich seniorov pod rôznymi zámienkami a následne ich okradli. Najčastejšie žiadajú dôchodcov, aby im rozmenili peniaze, alebo tvrdia, že seniori dostanú naspäť peniaze od energetických alebo plynárenských spoločností. Často žiadajú dôchodcov o pohár vody alebo im ponúkajú na predaj čistiace prostriedky.
Naposledy boli podvodníkmi muž a žena v strednom veku, ktorí boli smädní. Kým dôchodkyňa pripravovala nápoj, jeden z podvodníkov sa poobzeral po izbách a ukradol peniaze a iné cennosti.
Opätovne žiadame našich občanov, aby boli obozretní, nevpúšťali do svojich príbytkov cudzie osoby. V prípade, že sa u vás objavia neznáme osoby, volajte na tel. čísla obecnej polície resp. na číslo 158.

 
kontakt