Zákaz používania pyrotechnických výrobkov

pyrotechnika-petardy

Podľa § 4 ods. 3 písm. n) zákona o obecnom zriadení je zakázané používanie
pyrotechnických predmetov na zábavné a oslavné účely triedy II, III alebo IV na všetkých
verejných priestranstvách na území obce Tvrdošovce, pričom tento zákaz neplatí /výnimka/
na čas určený v trvaní od 12.00 hod. dňa 31.12. kalendárneho roka do 04.00 hod. dňa 01.01.
kalendárneho roka.

úplné znenie VZN č. 13/2012